יצחק שלו

& אתי עוזרי

 
  לעזרה בהורדת קבצים לחצו כאן  
 
כיתה ט'
 
ספר: מתמטיקה לכיתה ט'
ספר להקבצות ב' חזקות + א' + מצויינות
 
       
 
 
 חלק א'  חלק ב'
   
צפייה חלקית בספר לעבודות קיץ צפייה חלקית בספר לעבודות קיץ
צפייה בספר  צפייה בספר
רכישת גרסה דיגיטלית רכישת גרסה דיגיטלית
תוכן הספר   (כולל הדפסת פרקים מתוך הספר)  תוכן הספר   (כולל הדפסת פרקים מתוך הספר)
פריסה  שבועית (לפי 5 שעות שבועיות)  פריסה  שבועית (לפי 4 שעות שבועיות)   פריסה  שבועית (לפי 5 שעות שבועיות)  פריסה 
שבועית (לפי 4 שעות שבועיות)
מאגרי תרגילים בפינת המורה:
מאגר יתרגילים  לספר חלק א'
מאגרי תרגילים בפינת המורה:
מאגר יתרגילים  לספר חלק ב'
נושאים להשלמה \ חזרה \ דוגמאות
1. משולש שווה שוקיים
 
 
נושאים להשלמה \ חזרה \ דוגמאות
1. משולש ישר זווית
2. משפט חפיפה רביעי
3. קטע אמצעים בטרפז 
 
פרסומים של משרד החינוך - כיתה ט'
1 תוכנית הלימודים
2 פריסת ההוראה לתשע"ב
3 חומרי השלמה
4 מבחן מפמ"ר
5 רצפים
 
 
 
 
 

 
   
ספרי לימוד במתמטיקה כיתה ז'  - סדרת צמרת ספרי 3 יח"ל במתמטיקה חוזרי מפמ"ר מתמטיקה
רכישת ספרים דיגיטליים כיתה ח' - סדרת צמרת מבחני מתכונת במתמטיקה משלוח ספרים למורים
מוכנות לכיתה א' כיתה ט' - להקבצות מתקדמות טופסי בחינות הבגרות פינת המורה
מוכנות לכיתה ב' כיתה ט' - סדרת מעוף מאגר לשאלון 801 פינת התלמיד
מוכנות לכיתה ג'   מוכנות לכיתה א'מאגר לשאלון 802 קישורים לאתרים
מוכנות לכיתה ד'   מבנה בחינות בגרות במתמטיקה על המחברים
מוכנות לכיתה ה'   חומרי עזר במתמטיקה צור קשר
מוכנות לכיתה ו'