לעזרה בהורדת קבצים לחצו כאן
 

תוכן הספר

מתמטיקה לכיתה ז' - חלק א'

סדרת צמרת
(ספר כתום עם פס ירוק - ללא מקום כתיבה)
 
 
 

לפניכם ,תוכן העניינים של הספר,
חלק מהפרקים ניתנים להורדה ולהדפסה, כדי לאפשר שימוש בהם לתלמידים שטרם רכשו את הספר בשבוע הראשון של שנת הלימודים.
הפרקים הניתנים להדפסה מוצגים בצבע כחול וכוללים פרקים ראשונים גם באלגברה וגם בגיאומטריה.

 
הקדמה  
   
המשתנה  עמ'
   
משתנים וביטויים אלגבריים 1
הצבת מספרים בביטוייים אלגבריים 26
שוויון בין  ביטויים אלגבריים וכינוס איברים דומים 40
תשובות 67
   
 סדר פעולות החשבון וחוקי פעולות החשבון  
   
כללי סדר פעולות החשבון  (חזרה) 80
חוק הקיבוץ של פעולת החיבור 83
חוקי הקיבוץ של פעולת הכפל 88
חוקי הפילוג 94
חיסור של סכום  והפרש 106
הכפלת המחלק וחילוק המחלק 113
חזקות עם מעריך טבעי 121
שורש ריבועי 129
תשובות 140
   
גיאומטריה  
   
זווית ישרה, ניצבות של ישרים וקטעים 150
בונים מלבן 165
מקבילות של ישרים וקטעים 174
המלבן ואלכסוניו 181
מלבן מיוחד - ריבוע 184
תשובות 187
היקף ושטח של מלבן 194
היקף ושטח של ריבוע 205
תיבה, קובייה ושטח הפנים שלהן 210
נפח של תיבה וקובייה 219
תשובות 232
   
נספחים  
   
נספח א' - היקפים, שטחים ונפחים 240
נספח ב' - המרת מידות 241
   
אם ברצונכם לצפות בכל הספר (ללא אפשרות הדפסה) לחצו כאן  
2008Mathstar. All rights reserved©
לייבסיטי - בניית אתרים