לעזרה בהורדת קבצים לחצו כאן
 

תוכן הספר

מתמטיקה 3 יח"ל  - חלק ג' - שאלון 803

ספר תכלת עם פס אפור
(פורמט רגיל ללא מקום כתיבה)
 
 
 

לפניכם ,תוכן העניינים של הספר, חלק מהפרקים ניתנים להורדה ולהדפסה, כדי לאפשר שימוש בהם לתלמידים שטרם רכשו את הספר בשבוע הראשון של שנת הלימודים.
הפרקים הניתנים להדפסה מוצגים בצבע כחול.

 
הקדמה  
   
גיאומטריה אנליטית  עמ'
   
מערכת הצירים  
נקודות במערכת צירים 1
אורכי קטעים 3
צורות הנדסיות ושטחים במערכת צירים 6
   
פונקציית הקו הישר  
הנוסחה המפורשת והנוסחה הסתומה של הקו הישר 9
נקודות החיתוך של הקו הישר עם הצירים ובנייה מקוצרת של הקו הישר 13
נקודות החיתוך של שני ישרים 15
   
הפונקציה הריבועית - פרבולה 17
   
הנדסה אנליטית של הקו הישר  
השיפוע של קו ישר  19
משוואת ישר על-פי שיפוע ונקודה שעליו  21
משוואת ישר על-פי שתי נקודות שעליו  24
ישרים מקבילים  26
אמצע של קטע  31
המרחק בין שתי נקודות  38
ישרים מאונכים  45
תרגילי הוכחה  58
שאלות סיכום - הקו הישר  63
   
המעגל  
מעגל קנוני  66
מעגל כללי  76
המשיק למעגל  88
שאלות סיכום - המעגל  103
   
בעיות מילוליות  
   
אחוזים 105
בעיות קנייה ומכירה - ללא אחוזים 108
בעיות קנייה ומכירה - עם אחוזים (כולל הוזלה והתייקרות) 114
בעיות תנועה 123
בעיות בהנדסת המישור  
     המלבן והריבוע 135
     המשולש  
     המעגל 141
בעיות בהנדסת המרחב 150
בעיות עם אותיות 154
  165 
חשבון דיפרנציאלי  
   
פונקציות וגרפים  
מערכת צירים - חזרה 170
פונקציה וגרף של הפונקציה 173
תחומי עלייה וירידה 179
תחומי חיוביות ותחומי שליליות 184 
   
הנגזרת של פונקציה  
שיפוע של גרף הפונקציה בנקודה 189
חישוב השיפוע של הקו הישר 193
מציאת שיפוע הפונקציה בנקודה באמצעות הגדרתו 201 
מציאת שיפוע הפונקציה באמצעות הנגזרת 205 
   
פולינומים  
כללי הגזירה 208 
ערך הנגזרת של הפונקציה בנקודה 213
שיפוע המשיק לגרף הפונקציה 217
משוואת המשיק לגרף הפונקציה 229
נקודות מינימום ומקסימום מקומיים ונקודות פיתול 238
הנגזרת השנייה של הפונקציה 248
תחומי העלייה והירידה של פונקציית פולינום 257
סרטוט סקיצה של גרף הפונקציה 266
חקירת פונקציה - פולינומים 272
מינימום ומקסימום מוחלטים 278
זוהוי הפונקציה על-פי הגרף שלה 286
סרטוט סקיצה של פונקציה שנוסחתה אינה נתונה 290
הקשר בין גרף הפונקציה לבין גרף נגזרתה 296
הנגזרת של מכפלת פונקציה 303
   
פונקציות רציונליות  
מבוא 305
הנגזרת  של הפונקציה  y=1/x
ושל הפונקציהy=1/x²
308
המשיק - פונקציות רציונליות  
     שימושי הנגזרת 313
     משוואת המשיק לפונקציה רציונלית 322
נקודות מינימום ומקסימום של פונקציה רציונלית 329
תחום ההגדרה של הפונקציה הרציונלית 335
תחומי עליה וירידה של הפונקציה הרציונלית 337
אסימפטוטה אנכית - מקבילה לציר ה-y 341
חקירת פונקציה רציונלית 344
פונקציה מהצורה y=a/x^k+b 357
   
פונקציות עם שורשים  
תחום ההגדרה של פונקציית השורש 363
הנגזרת של פונקציית השורש 367
המשיק - פונקציות שורש  
     שימושי הנגזרת 369
     משוואת המשיק לפונקציית השורש 376
נקודות מינימום ומקסימום מקומיים ופנימיים (באמצעות הנגזרת השנייה) 384
נקודות מינימום ומקסימום מקומיים ותחומי עלייה וירידה (באמצעות טבלה) 388
נקודות מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציית השורש 393
חקירת פונקציית שורש 395
   
פונקציות עם פרמטרים  
פונקציות פולינום 401
פונקציות רציונליות 409
פונקציות שורש 414
שאלות סיכום - משיק וחקירת פונקציות 417
   
בעיות ערך קיצון  
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - דוגמאות 421
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - פולינומים 425
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - רציונליות 444
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - שורשים 451
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור 453
שאלות סיכום - בעיות ערך קיצון 456
   
חשבון אינטגרלי  
   
פולינומים  
האינטגרל הלא מסוים 459
מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה על הפונקציה 465
האינטגרל המסוים 473
חישוב שטחים:  
     שטח המוגבל על-ידי גרף של פונקציה וציר ה-x 476
     שטח המוגבל על-ידי גרפים של  שתי פונקציות 492
     שטחים מורכבים 502
     שטחים עם משיק 507
     תרגילים שונים - שטחים 512
   
תרגילים עם פרמטרים - חשבון אינטגרלי  
מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה על הפונקציה 519
האינטגרל המסוים - חישוב שטחים 522
שאלות סיכום - חשבון אינטגרלי 526
   
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתוך המאגר פרק ג' 529
   
מבחני חזרה 539
   
נספחים  
נספח א' - משפטים בגיאומטריה 593
נספח ב' - דף נוסחאות 3 יח"ל 600
נספח ג' - דף נוסחאות מורחב 3 יח"ל 604
   
   
אם ברצונכם לצפות בכל הספר (ללא אפשרות הדפסה) לחצו כאן   

Go Back  Print  Send Page
2008Mathstar. All rights reserved©
לייבסיטי - בניית אתרים