לעזרה בהורדת קבצים לחצו כאן
 

תוכן הספר

מתמטיקה 3 יח"ל  - חלק ג' - שאלון 803

ספר כחול עם פס אפור
(פורמט רגיל עם מקום כתיבה)
 
 
 

לפניכם ,תוכן העניינים של הספר, חלק מהפרקים ניתנים להורדה ולהדפסה, כדי לאפשר שימוש בהם לתלמידים שטרם רכשו את הספר בשבוע הראשון של שנת הלימודים.
הפרקים הניתנים להדפסה מוצגים בצבע כחול.

 
הקדמה  
   
גיאומטריה אנליטית  עמ'
   
מערכת הצירים  
נקודות במערכת צירים 1
אורכי קטעים 3
צורות הנדסיות ושטחים במערכת צירים 6
   
פונקציית הקו הישר  
הנוסחה המפורשת והנוסחה הסתומה של הקו הישר 8
נקודות החיתוך של הקו הישר עם הצירים ובנייה מקוצרת של הקו הישר 12
נקודות החיתוך של שני ישרים 14
   
הפונקציה הריבועית - פרבולה 16
תרגילי חזרה - פונקציית הקו הישר 18
   
הנדסה אנליטית של הקו הישר  
השיפוע של קו ישר  19
משוואת ישר על-פי שיפוע ונקודה שעליו  21
משוואת ישר על-פי שתי נקודות שעליו  23
ישרים מקבילים  26
אמצע של קטע  31
המרחק בין שתי נקודות  37
ישרים מאונכים  43
תרגילי הוכחה  57
תרגילי חזרה - הנדסה אנליטית של הקו הישר  62
   
המעגל  
מעגל קנוני  67
מעגל כללי  76
המשיק למעגל  89
תרגילי חזרה - המעגל 106
   
בעיות מילוליות  
   
אחוזים 108
בעיות קנייה ומכירה - ללא אחוזים 110
בעיות קנייה ומכירה - עם אחוזים (כולל הוזלה והתייקרות) 117
בעיות תנועה 129
בעיות בהנדסת המישור  
     המלבן והריבוע 142
     המשולש 148
     המעגל 158
בעיות בהנדסת המרחב 162
בעיות עם אותיות 173
תרגילי חזרה - בעיות מילוליות 178
   
חשבון דיפרנציאלי  
   
פונקציות וגרפים  
מערכת צירים - חזרה 182
פונקציה וגרף של הפונקציה 184
תחומי עלייה וירידה 188
תחומי חיוביות ותחומי שליליות 191
תרגילי חזרה - פונקציות וגרפים 194
   
הנגזרת של פונקציה  
שיפוע של גרף הפונקציה בנקודה 195
חישוב השיפוע של הקו הישר 198
תרגילי חזרה - הנגזרת של הפונקציה 202
   
פולינומים  
כללי הגזירה 203
ערך הנגזרת של הפונקציה בנקודה 208
שיפוע המשיק לגרף הפונקציה 211
משוואת המשיק לגרף הפונקציה 220
נקודות מינימום ומקסימום מקומיים ונקודות פיתול 229
הנגזרת השנייה של הפונקציה 237
תחומי העלייה והירידה של פונקציית פולינום 243
סרטוט סקיצה של גרף הפונקציה 248
חקירת פונקציה - פולינומים 253
מינימום ומקסימום מוחלטים 260
זוהוי הפונקציה על-פי הגרף שלה 265
סרטוט סקיצה של פונקציה שנוסחתה אינה נתונה 268
הקשר בין גרף הפונקציה לבין גרף נגזרתה 272
הנגזרת של מכפלת פונקציה 276
תרגילי חזרה - פולינומים 280
   
פונקציות רציונליות  
מבוא 288
הנגזרת  של הפונקציה  y=1/x
ושל הפונקציהy=1/x²
290
המשיק - פונקציות רציונליות  
     שימושי הנגזרת 297
     משוואת המשיק לפונקציה רציונלית 308
נקודות מינימום ומקסימום של פונקציה רציונלית 319
תחום ההגדרה של הפונקציה הרציונלית 327
תחומי עליה וירידה של הפונקציה הרציונלית 328
אסימפטוטה אנכית - מקבילה לציר ה-y 333
חקירת פונקציה רציונלית 336
פונקציה מהצורה y=a/x^k+b 349
תרגילי חזרה - פונקציות רציונליות 356
   
פונקציות עם שורשים  
תחום ההגדרה של פונקציית השורש 360
הנגזרת של פונקציית השורש 364
המשיק - פונקציות שורש  
     שימושי הנגזרת 367
     משוואת המשיק לפונקציית השורש 375
נקודות מינימום ומקסימום מקומיים ופנימיים (באמצעות הנגזרת השנייה) 380
נקודות מינימום ומקסימום מקומיים ותחומי עלייה וירידה (באמצעות טבלה) 384
נקודות מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציית השורש 388
חקירת פונקציית שורש 389
תרגילי חזרה - פונקציות עם שורשים 398
   
פונקציות עם פרמטרים  
פונקציות פולינום 403
פונקציות רציונליות 410
פונקציות שורש 415
תרגילי חזרה - פונקציות עם פרמטרים 419
שאלות סיכום - משיק וחקירת פונקציות 422
   
בעיות ערך קיצון  
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - דוגמאות 425
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - פולינומים 427
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - רציונליות 440
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור - שורשים 446
בעיות ערך קיצון, לא כולל קיצון בקצות קטע סגור 449
תרגילי חזרה - בעיות ערך קיצון 452
שאלות סיכום - בעיות ערך קיצון 458
   
חשבון אינטגרלי  
   
פולינומים  
האינטגרל הלא מסוים 460
מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה על הפונקציה 466
האינטגרל המסוים 471
חישוב שטחים:  
     שטח המוגבל על-ידי גרף של פונקציה וציר ה-x 474
     שטח המוגבל על-ידי גרפים של  שתי פונקציות 485
     שטחים מורכבים 492
     שטחים עם משיק 496
     תרגילים שונים - שטחים 501
תרגילי חזרה - אינטגרל של פונקציית פולינום 506
   
תרגילים עם פרמטרים - חשבון אינטגרלי  
מציאת פונקציה לפי נגזרת ונקודה על הפונקציה 511
האינטגרל המסוים - חישוב שטחים 514
שאלות סיכום - חשבון אינטגרלי 518
   
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מתוך המאגר פרק ג' 520
   
מבחני חזרה 526
תשובות 557
   
נספחים  
נספח א' - משפטים בגיאומטריה 561
נספח ב' - דף נוסחאות 3 יח"ל 562
נספח ג' - דף נוסחאות מורחב 3 יח"ל 566
   
   
אם ברצונכם לצפות בכל הספר (ללא אפשרות הדפסה) לחצו כאן   

 


Go Back  Print  Send Page
2008Mathstar. All rights reserved©
לייבסיטי - בניית אתרים