יצחק שלו

& אתי עוזרי

לעזרה בהורדת קבצים לחצו כאן
 

תוכן הספר

מתמטיקה לכיתה ט' - חלק א'

ספר להקבצות ב' חזקות + א' + מצויינות
(ספר ירוק עם פס כתום - ללא מקום כתיבה)
 
 
 

לפניכם ,תוכן העניינים של הספר,
חלק מהפרקים ניתנים להורדה ולהדפסה, כדי לאפשר שימוש בהם לתלמידים שטרם רכשו את הספר בשבוע הראשון של שנת הלימודים.
הפרקים הניתנים להדפסה מוצגים בצבע כחול וכוללים פרקים ראשונים גם באלגברה וגם בגיאומטריה.

 
הקדמה  
   
חזקות  עמ'
   
חזקות עם מעריך טבעי 1
סדר פעולות החשבון עם חזקות 9
מכפלה וחילוק של חזקות בעלות בסיס זהה 13
חזקה של חזקה 21
חזקה של מכפלה  ושל מנה של מספרים 25
חזקות בעלות מעריך אפס ומעריך שלילי 30
פירוק מספר טבעי לגורמים ראשוניים 38
קשרים בין חזקות 43
כתיבה מדעית של מספרים 49
תשובות 57
   
 טכניקה אלגברית - הכרת נוסחאות הכפל המקוצר  
   
נוסחת הכפל המקוצר    a² - b²  ויישומה 63
נוסחאות הכפל המקוצר   ²(a ± b )   ויישומן  79
פירוק לגורמים לפי קבוצות 99
פירוק לגורמים של תלת-איבר ריבועי (טרינום ריבועי) 105
כפל וחילוק של שברים אלגבריים 116
משוואות עם נעלם במכנה 121
תשובות 130
   
הפונקציה הריבועית  
   
הפונקציה  y = x²   והזזה אנכית שלה 138
פרבולה  מהסוג  y=(x-p)² 161
פרבולה  מהסוג  y=(x-p)²+k 174
תשובות 193
   
גיאומטריה  
   
ארגז הכלים המצטבר 200
זוויות מתחלפות וזוויות מתאימות בין ישרים מקבילים 205
תשובות 220
   
מרובעים  
מקבילית 221
מלבן 247
מעוין 263
ריבוע 277
דלתון 291
טרפז 303
תרגילי חזרה - מרובעים 324
   
משולשים  
סכום הזוויות במצולע 337
זווית חיצונית למצולע קמור 348
היחס בין צלעות לזוויות במשולש 359
סכום שתי צלעות במשולש 367
קטע אמצעים במשולש 371
   
נספח א' - בניות בסיסיות 385
נספח ב' - הוכחות משפטים 390
נספח ג' - סיכומים 409
   
אם ברצונכם לצפות בכל הספר (ללא אפשרות הדפסה) לחצו כאן  

Go Back  Print  Send Page
2008Mathstar. All rights reserved©
לייבסיטי - בניית אתרים