יצחק שלו

& אתי עוזרי

 לעזרה בהורדת קבצים לחצו כאן
 
 סרטוני פתרונות של התרגילים מתוך הספר:
 מתמטיקה לכיתה ח' - חלק א' - סדרת צמרת
 (ספר תכלת עם פס כתום)
 
 
לפניכם מוצגים חלק מהסרטונים המציגים פתרונות של התרגילים המופיעים בספר. הסרטונים הם עבור חלק מהשאלות המופיעות בפרקים הראשונים של הספר, בהתאם לתוכנית לארגון ההוראה שמופיעה באתרנו, ומוצגים כאן ללא תשלום לצורך התרשמות. בהמשך תינתן אפשרות רכישת שימוש בסרטונים שמציגים פתרונות עבור הרוב המוחלט של השאלות שבספר. מטרת הסרטונים לעזור לתלמידים בלמידה ובהכנת שיעורי הבית. 

ליד כל סרטון המציג פתרון של תרגיל, מופיע עמוד ומספר התרגיל כפי שהוא מופיע בספר. לצורך נוחיות וחיסכון במקום על המסך, בחלק מהשאלות לא מופיעה השאלה עצמה, ולכן בצפייה בפתרון השאלה יש להיעזר גם בספר עצמו.
בהצלחה.. 
 
תוכן העניינים עמודים
יחס בין מספרים 1-12
חלוקה ביחס נתון 13-21
פרופורציה 22-31
יחס ישר ויחס הפוך 32-42
משולשים חופפים - מבוא 226-234
משפטי חפיפה - קדם דדוקטיבי 235-250
משפטי חפיפה- קדם דדוקטיבי - תרגילים שונים 251-259
חפיפת משולשים - גיאומטריה דדוקטיבית 260-281
 
 
 
 
עמוד תרגיל יחס בין מספרים (עמודים 1-12) הערות
3 2 סרטון  
3 4 סרטון  
3 6 סרטון  
6 10 סרטון  
6 11 סרטון  
6 12 סרטון  
8 16 סרטון  
8 17 סרטון  
9 20
סרטון מס' 1
סרטון מס' 2
 
 
 
עמוד תרגיל חלוקה ביחס נתון (עמודים 13-21) הערות
15 25 סרטון  
15 26 סרטון  
16 28 סרטון  
16 30 סרטון  
16 32 סרטון  
16 33 סרטון  
16 35 סרטון  
17 37 סרטון  
17 38 סרטון  
18 41
סרטון מס' 1
סרטון מס' 2
 
18 43 סרטון  
19 45 סרטון  
19 47 סרטון  
20 49 סרטון  
20 51 סרטון  
20 53 סרטון  

 
עמוד תרגיל פרופורציה (עמודים 22-31) הערות
25 57 סרטון  
27 62 סרטון  
27 66 סרטון  
27 67 סרטון  
27 69 סרטון  
28 71 סרטון  
28 73 סרטון  
30 78 סרטון  
30 79 סרטון  
30 81 סרטון  

 
עמוד תרגיל יחס ישר ויחס הפוך (עמודים 32-42) הערות
35 84
סרטון מס' 1
סרטון מס' 2
 
36 88 סרטון  
37 90 סרטון  
37 93 סרטון  
37 94 סרטון  
37 97 סרטון  
38 99 סרטון  
39 102 סרטון  
39 103 סרטון  
40 105 סרטון  
41 107 סרטון  
41 109 סרטון  
 
 
עמוד תרגיל משולשים חופפים - מבוא (עמודים 226-234) הערות
230 4
סרטון מס' 1
סרטון מס' 2
סרטון מס' 3
 
231 6 סרטון  
231 9 סרטון  
232 10 סרטון  
232 12 סרטון  
232 14 סרטון  
233 15 סרטון  
233 17 סרטון  

 
עמוד תרגיל משפטי חפיפה - קדם דדוקטיבי (עמודים 235-250) הערות
237 21 סרטון  
239 25 סרטון  
239 26 סרטון  
242 29 סרטון  
244 33 סרטון  
244 34 סרטון  
247 37 סרטון  
248 41 סרטון  
249 42 סרטון  
 
 
עמוד תרגיל משפטי חפיפה -קדם דדוקטיבי -תרגילים(עמודים 251-259) הערות
251 44 סרטון  
252 45 סרטון  
253 47 סרטון  
254 49 סרטון  
254 50 סרטון  
255 53 סרטון  
255 54 סרטון  
256 56 סרטון  
257 58 סרטון  
257 60 סרטון  
257 61 סרטון  
258 63 סרטון  
258 64 סרטון  
 
 
עמוד תרגיל חפיפת משולשים-גיאומטריה דדוקטיבית(עמודים 260-281) הערות
269 75 סרטון  
271 76 סרטון  
274 80 סרטון  
275 82 סרטון  
275 83 סרטון  
276 85 סרטון  
276 86 סרטון  
277 89 סרטון  
277 90 סרטון  
277 91 סרטון  
278 93 סרטון  
278 95 סרטון  
278 97 סרטון  
279 99 סרטון  
279 100 סרטון  
279 101 סרטון  
280 103 סרטון  
280 104 סרטון  
281 107 סרטון  
 
 
 
 
 
 
 

Go Back  Print  Send Page
2008Mathstar. All rights reserved©
לייבסיטי - בניית אתרים